دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

کارگاه آموزشی با موضوع "من، حال خوب، کارم و خانواده ام"
سه‌شنبه، 11 بهمن 1401
برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع "من، حال خوب، کارم و خانواده ام" با حضور دکتر علی بهرام نژاد مربی کشوری حوزه روان شناختی
کارگاه آموزشی با موضوع "من، حال خوب، کارم و خانواده ام" 
با حضور دکتر علی بهرام نژاد مربی کشوری حوزه روان شناختی در روز چهارشنبه 12/ بهمن ساعت 13:45 الی 15 ویژه پرسنل دانشگاه (اعضای هیات علمی و کارمندان) در محل سالن اجتماعات حوزه ریاست برگزار می گردد.
منبع: روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه جیرفت