دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معرفی دانشگاه / موقعیت جغرافیایی دانشگاه

موقعیت جغرافیایی دانشگاه

دانشگاه جیرفت در استان کرمان، شهرستان جیرفت و کیلومتر 8 بزرگراه خلیج فارس قرار دارد، موقعیت این دانشگاه بر روی نقشه، در تصویر زیر قابل دسترس می‌باشد.