"رئیس دانشگاه جیرفت میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن را گرامی داشت." یکشنبه 3 بهمن 1400 رئیس دانشگاه در پیامی میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن را گرامی و داشت و این روز را به همه بانوان و مادران شاغل در دانشگاه جیرفت تبریک گفت.
مراسم سالگرد سردار بزرگ اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
مراسم سالگرد سردار بزرگ اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
مراسم سالگرد سردار بزرگ اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
مراسم سالگرد سردار بزرگ اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
مراسم سالگرد سردار بزرگ اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی