دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

الزامی دانشجویان - پایش سلامت جسمی و روانشناختی
دوشنبه، 24 مهر 1402
تکمیل کارنامه سلامت جسم و سلامت روان در سامانه سجاد برای همه دانشجویان در همه مقاطع الزامی است و دانشجویان در صورت عدم تکمیل فرم‌های مربوطه می تواند موجب بروز مشکل در دریافت خدمات دانشجویی شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، بنا به اعلام مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه، تمامی دانشجویان (نودانشجویان، دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) باید از طریق لینک‌های ذیل برای این موضوع اقدام نمایند.
 
 

لینک کارنامه سلامت روان