دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

دوره آموزشی آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی در دانشگاه جیرفت برگزار شد
سه‌شنبه، 27 دی 1401
مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه جیرفت گفت: دوره آموزشی با عنوان « آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی » برای کارمندان دانشگاه به مدت دو روز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت مهندس نیک نفس افزود: این دوره با هدف آشنایی کارکنان با قوانین و مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوبه هیات امنا برگزار گردید.

وی بیان کرد: مدرس این دوره دکتر برازنده معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه و همچنین مهندس رفیعی مدیر کارگزینی دانشگاه بودند.

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت