دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

ارتقای عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت به مرتبه دانشیاری
پنجشنبه، 22 دی 1401
در جلسه هیات ممیزه، عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست این دانشگاه به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر مجتبی سلیمانی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و گروه علوم و مهندسی محیط زیست به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.
 
با کمال مسرت این ارتقاء علمی را به همکار گرامی دکتر مجتبی سلیمانی تبریک گفته و توفیق روز افزون ایشان را در کسب درجات بالاتر از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت