مدیر مرکز رشد

حمزه حسینی
مرتبه علمی استادیار
تخصص اکوفتوشیمی گیاهان دارویی
گروه زیست شناسی
سمت مدیر مرکز رشد
آدرس پست الکترونیکی hamze@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی 225