دانشگاه جیرفت / دانشگاه / مرکز رشد / واحدهای مستقر / واحدهای مستقر در مرحله پیش رشد

واحدهای مستقر در مرحله پیش رشد

1- واحد فرآوری شا‌توت با عنوان ایده تولید آبمیوه و مشتقات طبیعی میوه شاه‌توت و هندوانه
2- واحد بیوفیتوزوئید با عنوان ایده تولید انبوه کنه‌های شکارگر روی طعمه‌های جایگزین و غذاهای مصنوعی با تکیه بر دانش بومی
3- تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست و محلول ضد‌عفونی‌کننده سطوح
4- واحد فناور شوکوتاپ با ایده چیپس میوه غنی شده شکلاتی ارگانیک
5- واحد فناور حبه‌سازان متفکر با ایده تولید حبه جادویی خرما
6- واحد فناور ماوراء با ایده طراحی سیستم خدمات شهری (طراحی سیستم خدمات شهری مبنی بر دسترسی آسان‌تر به خدمات)
7- واحد پاک‌گستر جنوب با ایده تولید مایع دستشویی با منشأ گیاهی
8- واحد پاک‌شویان سبزواران با ایده تولید مواد شوینده بهداشتی با منشا گیاهی