شرح وظایفحوزه معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از فعال‌ترین حوزه‌ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست‌ها و خط‌مشی دانشگاه، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرا بر ارائه خدمات رفاهی (تغذیه، خوابگاه، وام، بیمه، مراکز خدماتی، سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی و ...)، ورزشی، درمان و مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیرایرانی و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی (هیات علمی و کارمندان) و سایر ماموریت‌های برون سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می‌گردد از طریق 5 واحد سازمانی با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات سازمانی وظایف محوله را عملیاتی می‌نماید.

شرح وظایف کلی:

 • - انجام امور مربوط به ارائه خدمات به دانشجویان در حوزه رفاهی (وام، تغذیه، خوابگاه، بیمه، احداث مراکز فرهنگی، و ...) و سایر اقضار دانشگاهی بنا بر اقتضاء
 • - انجام امور مربوط به ارائه خدمات دانشجویی در حوزه فعالیت‌های ورزشی و سایر اقشار دانشگاهی
 • - انجام امور مربوط در حوزه بهداشتی و درمانی و مشاوره و سایر اقضار دانشگاهی
 • - انجام امور مربوط به ارایه خدمات دانشجویی به دانشجویان غیرایرانی در ابعاد رفاهی، ورزشی، درمانی و آموزشی
 • - نگاه و رویکرد علمی بر رفع موانع و مشکلات، پاسخگویی به مطالبات رفاهی دانشجویان و هم‌اندیشی با مسئولین ذیربط برای اتخاذ تصمیم و اجرا
 • - حفظ و صیانت از قوانین و آیین‌نامه‌های دانشجویی و تاکید و اهتمام جدی بر اجرای اصول سیستم‌های چشم‌انداز 20 ساله نظام، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش خدمات‌رسانی به دانشجویان که جزء سیاست‌های اصلی سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت متبوع است.
 • - نظارت بر واحدهای تابعه (مدیریت‌های امور دانشجویی، امور خوابگاه، تربیت‌بدنی، اداره بهداشت و سرپرستی دانشجویان غیرایرانی) به منظور اطمینان از حسن اجرای وظایف
 • - برون‌سپاری خدمات رفاهی، با هدف کاهش تصدی‌گری در بخش تغذیه و اداره امور خوابگاه‌ها
 • - افزایش سطح رضایتمندی اقشار محترم دانشگاه (اساتید، دانشجویان و کارمندان) با ارایه ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت‌ها
 • - برنامه‌ریزی برای اجرای فعالیت‌های فوق‌ برنامه دانشجویی از طریق مدیریت تربیت بدنی، اداره بهداشت و امور خوابگاه‌ها و تعامل و همکاری با سایر واحدها
 • - دبیر کمیسیون موارد خاص (با رویکرد حفظ و صیانت از قوانین و آیین‌نامه‌ها، اهتمام جدی به اجتناب از اطاله فرایند آموزشی و آسیب‌شناسی علل ورود پرونده دانشجویان به کمیسیون)
 • - عضویت در شورای دانشگاه
 • - عضویت در شورای فرهنگی
 • - عضویت در ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • - عضویت در کمیته انضباطی دانشجویان
 • - عضو اصلی کمیته استقبال از دانشجویان جدید
 • - انجام ماموریت‌های محوله از سوی رئیس یا هیأت رئیسه دانشگاه