رئیس اداره تربیت بدنی

کرامت نژادافضلی
سمت: مسئول اداره تربیت بدنی
تحصیلات: دکتری تخصصی جغرافیا
پست الکترونیکی: k_afzali2007@yahoo.com
تلفن مستقیم: -
تلفن داخلی: -