میز خدمت


 • - ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه و شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی  به واحدهای ذیربط و پیگری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • - تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف مدیریت فرهنگی و اجتماعی جهت پیشنهاد به مراجع ذیربط صلاح برای تصویب.
 • - ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه  و شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 • - پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های کارشناسی در حوزه مدیریت به ریاست دانشگاه.
 • - نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن‌ها.
 • - برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویت‌های دانشگاه.
 • - همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های دانشگاه.
 • - راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی دانشگاه در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذی ربط.
 • - تطبیق و اجرای سیاست‌های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاه‌ها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی.
 • - رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و همچنین انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم با همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فعالیت‌های فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزش های اسلامی - ایرانی - انقلابی در همه سطوح دانشگاه و ارائه‌ی گزارش به شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.
 • - ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی.
 • - برنامه‌ریزی به منظور توسعه آموزش‌های فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آن‌ها.
 • - فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر دانشگاه به منظور حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه.
 • - اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی.
 • - مدیریت محتوایی شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرح‌ها، پیشنهاد برنامه‌های لازم و پیگیری وظایف محوله.
 • - پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌ها و اطلاع‌رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج دانشگاه با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.
 • - انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.