مدیر روابط عمومی

مصیب سالاری
سمت مسئول روابط عمومی
مقطع تحصیلی فوق لیسانس
رشته تحصیلی حسابداری
آدرس پست الکترونیکی publicrelation.uj@gmail.com
شماره تماس داخلی 208
دورنگار -