دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل

رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل

جواد زمانی
مرتبه علمی استادیار
تخصص علوم و مهندسی خاک
گروه علوم خاک
سمت رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل
آدرس پست الکترونیکی zamani@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی 105