ریاست دانشکده

ایمان گروهی ساردو
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: imangoroohi@ujiroft.ac.ir
سمت: رئیس دانشکده فنی و مهندسی
گروه: مهندسی برق
تخصص: آمایش سرزمین، RS و .GIS
شماره تماس داخلی: 240