دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت پشتیبانی و توسعه منابع

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع

امان ا... سلیمانی
مرتبه علمی استادیار
تخصص اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری
گروه زراعت و باغبانی
سمت معاون پشتیبانی و توسعه منابع
آدرس پست الکترونیکی aman.soleimani@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی 150