دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی با تجربه نزدیک به یک دهه تربیت دانشجو در حوزه‌های علوم انسانی به‌وسیله اعضای هیات علمی‌ توانمند این دانشگاه که عمدتاً فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های سطح یک داخلی می‌باشند، نشان داده که جدا از استعداد و علاقه به تحصیل دانش آموزان منطقه در رشته‌های مختلف علوم انسانی، در سال‌های اخیر با تلاش‌های صورت گرفته و موفقیت‌های کسب‌شده، این دانشکده توانسته است اعتماد نخبگان محلی برای تحصیل در این دانشگاه را جلب نماید. دانشکده علوم انسانی، فعالیت آموزشی خود را از سال 1391 با پذیرش 107 دانشجو در سه رشته باستان‌شناسی، تاریخ و زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی شروع کرد و در پی آن، در راستای سیاست‌های توسعه خود، مجوز گشایش رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی و گشایش رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد را نیز در اواخر سال 1391 اخذ نمود. و در حال حاضر (نیمسال اول 1400-1401) تعداد 18 نفر عضو هیات علمی اشتغال دارند. ساختمان جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1397 با 850 مترمربع زیربنا افتتاح گردید. و به همه امکانات هوشمند از جمله سیستم"BMS" تجهیز شده است. همچنین این ساختمان دارای 7 کلاس درس، 13 دفتر اساتید و یک کتابخانه تخصصی می‌باشد.
دانشکده ادبیات و علوم انسانی با تجربه نزدیک به یک دهه تربیت دانشجو در حوزه‌های علوم انسانی به‌وسیله اعضای هیات علمی‌ توانمند این دانشگاه که عمدتاً فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های سطح یک داخلی می‌باشند، نشان داده که جدا از استعداد و علاقه به تحصیل دانش آموزان منطقه در رشته‌های مختلف علوم انسانی، در سال‌های اخیر با تلاش‌های صورت گرفته و موفقیت‌های کسب‌شده، این دانشکده توانسته است اعتماد نخبگان محلی برای تحصیل در این دانشگاه را جلب نماید. 

گروه های دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رشته‌ها و مقاطع تحصیلی

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
گروه باستان شناسی
گروه تاریخ
گروه زبان و ادبیات فارسی
گزوه جغرافیا
دانشکده علوم انسانی، فعالیت آموزشی خود را از سال 1391 با پذیرش 107 دانشجو در سه رشته باستان‌شناسی، تاریخ و زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی شروع کرد و در پی آن، در راستای سیاست‌های توسعه خود، مجوز گشایش رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی و گشایش رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد را نیز در اواخر سال 1391 اخذ نمود. و در حال حاضر (نیمسال اول 1400-1401) تعداد 18 نفر عضو هیات علمی اشتغال دارند. ساختمان جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1397 با 850 مترمربع زیربنا افتتاح گردید. و به همه امکانات هوشمند از جمله سیستم "BMS" تجهیز شده است. همچنین این ساختمان دارای 7 کلاس درس، 13 دفتر اساتید و یک کتابخانه تخصصی می‌باشد.
رضا صحت منش
مرتبه علمی دانشیار
تخصص دکتری تخصصی تاریخ
گروه تاریخ
سمت رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آدرس پست الکترونیکی Rsm.hist@gmail.com
شماره تماس داخلی 267

گالری تصاویر