دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت آموزشی و پژوهشی / مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ارسلان فاریابی
مرتبه علمی استادیار
تخصص آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آب
سمت مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آدرس پست الکترونیکی faryabi.arsalan@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی 468