گروه صنایع غذایی

agri

 

معرفی گروه صنایع غذایی
 
از سال 1396 مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی علوم و صنایع غذایی دریافت گردید و از همان سال پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی این رشته آغاز شد. در حال حاضر حدود 90 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته صنایع غذایی در دانشگاه جیرفت مشغول به تحصیل می باشند.