گروه علوم دامی

agri

معرفی گروه علوم دامی

گروه علوم دامی فعالیت آموزشی خود را در سال 1372 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی آغاز کرد. در سال 1384 در مقطع کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی، در سال 1389 در مقطع کارشناسی پیوسته علوم دامی و از سال 1390 در مقطع کارشناسی ارشد علوم دامی اقدام به پذیرش دانشجو نمود. این گروه در حال حاضر در گرایش‌های تغذیه دام، تغذیه طیور، فیزیولوژی دام و طیور و ژنتیک و اصلاح دام در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. گروه علوم دامی 11 عضو هیات علمی در گرایش‌ها و زمینه‌های مختلف علوم دامی شامل 4 عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار، 6 عضو هیات علمی با مرتبه استادیارو یک عضو هیات علمی با مرتبه مربی مامور به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی دارد. این گروه دارای سه فضای آزمایشگاهی شامل آزمایشگاه تغذیه دام و طیور، آزمایشگاه فیزیولوژی دام و آزمایشگاه میکروبیولوژی می‌باشد که در آن‌ها امور آموزشی دانشجویان در مقطع کارشناسی و امور پژوهشی مربوط به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و طرح‌های پژوهشی اعضاء هیات علمی در آن‌ها انجام می‌گردد. به علاوه وجود ایستگاه دامپروری که دارای واحدهای گاوداری، گوسفندداری و مرغداری می‌باشد زمینه ارائه بهتر دروس و انجام پژوهش‌های کاربردی را فراهم نموده است. این گروه دارای 75 دانشجو در مقطع کارشناسی مهندسی علوم دامی می باشد. همچنین تعداد 15 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش تغذیه طیور، 16 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش تغذیه دام، 15 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی دام و 2 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام مشغول به تحصیل در این گروه به تحصیل می باشند.