دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

نشست شورای اقامه نماز در دانشگاه جیرفت برگزرا شد.
شنبه، 8 بهمن 1401
نشست شورای اقامه نماز با حضور اعضا در دانشگاه جیرفت برگزرا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، اعضای جلسه بر حضور حداکثری در اقامه نماز جماعت تاکید کردند.

در ادامه این نشست اعضا به تبادل نظر پرداختند. 

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت