دانشگاه جیرفت
امروز : جمعه 11 تير 1395 / 01:41 / به وقت تهران
امام صادق (ع)_ سه چیز مرد را بی اعتبار سازد حسد سخن چینی و سبک سری.

آب و هوای شهر جیرفت

لینک آب و هوای جیرفت

اوقات شرعی به افق جیرفت

اذان صبح 04:10:55
طلوع خورشید 05:44:51
اذان ظهر 12:43:02
غروب خورشید 19:41:05
اذان مغرب 19:59:00

جمعه 11 تير 1395
Friday, July 1, 2016
سبت 25 رمضان 1437
شهادت آیت الله صدوقی چهارمین شهید محراب به دست منافقان (1361 ه ش )