دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

ارتقای عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت به مرتبه دانشیاری
جمعه، 7 بهمن 1401
در جلسه هیات ممیزه، عضو هیات علمی گروه مهندسی آب این دانشگاه به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر محمدرضا مددی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و گروه مهندسی آب به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.
 
با کمال مسرت این ارتقاء علمی را به همکار گرامی دکتر محمدرضا مددی تبریک گفته و توفیق روز افزون ایشان را در کسب درجات بالاتر از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت