گشایش چهار رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه جیرفت
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جیرفت گفت: با موافقت شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چهار رشته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه جیرفت دایر و از سال جاری در این رشته ها پذیرش دانشجو خواهیم داشت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه جیرفت، دکتر حسین شکفته افزود: با تلاش همکاران در دانشگاه جیرفت و تصویب شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چهار رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی گرایش آلی، علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتع، علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه و علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور راه اندازی شد.

وی با اشاره به سیاست های جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه خاطرنشان کرد: یکی اولویت های دانشگاه جیرفت ایجاد ارتباط با جامعه و صنعت است که در این راستا با راه اندازی مرکز رشد واحد های فناور توانستیم ایده های نو و دانش بنیان را جذب کنیم.

دکتر شکفته تصریح کرد: مهارت افزایی یکی دیگر از برنامه های دانشگاه جیرفت در راستای کیفی سازی دانشگاه است که در این راستا چندین تفاهم نامه همکاری با سایر دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی منعقد شده است.

وی با بیان این مطلب که پژوهش های کاربردی اعضای هیات علمی دانشگاه به سمت رفع نیاز های جامعه سوق داده شده است، بیان کرد: یکی از مهمترین اولویت های دانشگاه جیرفت رفع نیاز های جامعه با مشارکت اعضای هیات علمی است که این مهم در حال انجام است.

وی همچنین از برگزاری چندین همایش ملی و بین المللی در دانشگاه جیرفت خبر داد و گفت: با تلاش همکاران در دانشکده های مختلف، چندین همایش در سطح ملی و بین المللی از پایان شهریور ماه شروع و تا اسفند ماه ادامه دارد که هرکدام در مقطع زمانی خود برگزار می شوند.