اطلاعیه: استفاده از امتیاز رتبه اولی در پذیرش نهایی آزمون کارشناسی ارشد
اطلاعیه

اطلاعیه:

آندسته از فارغ التحصیلان حایز رتبه اول در رشته‌های تحصیلی دانشگاه که در آزمون کارشناسی ارشد 1400 مجاز به انتخاب رشته شده اند، جهت استفاده از امتیاز رتبه اولی در پذیرش نهایی، می بایست از تاریخ 16/6/1400 لغایت 22/6/1400 فرم مربوطه را از دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی (صفحه 513) تهیه و پس از تکمیل به کارشناس تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل نمایند.

 

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی