اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان صرفاً با سوابق تحصیلی ، سال 99 دانشگاه جیرفت (مقطع کارشناسی)
ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان محترم، به اطلاع می رساند ثبت نام و تحویل مدارک این عزیزان غیر حضوری بوده و بصورت اینترنتی و پستی طی دو مرحله انجام می گیرد.
جهت دانلود اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان صرفاً با سوابق تحصیلی ، سال 99 دانشگاه جیرفت  (مقطع کارشناسی)
 
 
جهت دانلود جداول مدارک لازم ثبت نام به لینک های زیر مراجعه کنید
 
 
جدول شماره یک
  
 
 جدول شماره دو
 
جدول شماره سه 
 
 جهت دانلود فرم های ثبت نام به لینک های زیر مراجعه کنید
 
 
فرم شماره یک  
 
 
 فرم شماره چهار 
 
 

فرم شماره پنج  
 
 
 
 فرم شماره 602