تفاهمنامه‌های دانشگاه جیرفت با دانشگاه‌ها و مؤسسات داخلی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل / تفاهمنامه‌های دانشگاه جیرفت با دانشگاه‌ها و مؤسسات داخلی

 ردیف 

دانشگاه / موسسه

1

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

2

انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران

3

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

4

دانشگاه شهید باهنر کرمان

5

پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی ایران

6

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان

7

بیمه ایران جنوب استان کرمان

8

اداره آموزش و پرورش شهرستان جیرفت

9

اداره آموزش و پرورش شهرستان عنبرآباد

10

دادگستری عنبرآباد

11

فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت

12

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جیرفت

13

فرمانداری جیرفت

14

پارک علم و فناوری استان کرمان

15

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

16

اداره کل دامپزشکی جنوب استان کرمان

17

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب استان کرمان