مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت آموزشی و پژوهشی / مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
امیررضا امیرمیجانی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: قارچ‌شناسی و بیماری‌های قارچی گیاهان
گروه: گیاه‌پزشکی
سمت: مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آدرس پست الکترونیکی: ar.amirmijani [at] ujiroft.ac.ir, ar_amirmijani@yahoo.com
شماره تماس داخلی: 468
تلفن گویا: 03441233000