گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت آموزشی و پژوهشی / گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
مجتبی سلیمانی ساردو
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: تخریب اراضی و بیابانزدایی
گروه: علوم و مهندسی محیط زیست
سمت: مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه
آدرس پست الکترونیکی: mojtaba.solaimani@yahoo.com
شماره تماس داخلی: -
فرم‌ کارآموزی
در حال ویرایش ...
در حال ویرایش ...
در حال ویرایش ...
در حال ویرایش ...