معاونت آموزشی و پژوهشی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت آموزشی و پژوهشی
معاون آموزشی و پژوهشی
مرتبه علمی: دانشیاری
تخصص: فیزیک و حفاظت خاک
گروه: علوم خاک
سمت: معاون آموزشی و پژوهشی
آدرس پست الکترونیکی: hoseinshekofteh@yahoo.com
شماره تماس داخلی: 200
تلفن گویا: 03441233000