اداره امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت پشتیبانی و توسعه منابع / اداره امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
یوسف عسکری دولت‌آبادی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: مهندسی عمران، گرایش سازه
گروه: مهندسی عمران
سمت: سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
آدرس پست الکترونیکی: y.askari[at]ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: -