مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری و بهره‌وری

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت پشتیبانی و توسعه منابع / مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری و بهره‌وری
سمیه نقوی
سمت: مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری
مرتبه علمی: استادیار
تخصص اقتصاد کشاورزی
شماره تماس: 03443347704
آدرس پست الکترونیکی: -
داخلی:
آیین‌نامه استخدامی اعضاء غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها
آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها
آیین‌نامه تشکیلات
آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها
برنامه پنجم توسعه
ضرایب حقوقی سال 94
قانون بودجه 1394
قانون مدیریت خدمات کشوری
لایحه برنامه ششم توسعه
لایه بودجه سال
عناوین دوره‌های آموزشی
فرم ثبت نام دوره آموزشی
فرم نیازسنجی دوره آموزشی
فرم ارزشیابی کارکنان دانشگاه جیرفت در سال 94
کارگاه توجیهی مقررات مربوط به تخلفات اداری