نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
سرپرست دانشگاه جیرفت؛ معاونین دانشجویی و آموزشی و پژوهشی را منصوب کرد.
سرپرست دانشگاه جیرفت در احکامی جداگانه معاون آموزشی و پژوهشی، معاون دانشجویی، مدیر امور مالی و مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری و بهره وری را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه جیرفت، دکتر حسین شکفته در احکامی جداگانه دکتر امیدعلی اسماعیلی پور را به سمت سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی، دکتر مسلم بسیج را به سمت سرپرست معاونت دانشجویی، دکتر سمیه نقوی را به سمت مدیر بودجه، تشکیلات و و تحول اداری و بهره وری و همچنین مهندس حسین مشایخی را به سمت مدیر امور مالی دانشگاه منصوب کرد.

در حکم سرپرست دانشگاه جیرفت خطاب به معاونین و مدیران آمده است: انتظار دارد که بر اساس اهداف، سیاست ها و برنامه های وزارت علوم و سند چشم انداز دانشگاه جیرفت و بهره مندی از تجربه های مفید استادان، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و همفکری با سایر مسئولان ، گام های موثری در جهت اعتلای دانشگاه جیرفت و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های آموزش عالی بردارید.

دکتر شکفته در این حکم تاکید کرده است :ضروری است در حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر به منظور صرفه جویی در هزینه ها، پرهیز از تجمل گرایی، تقویت نظم و انظباط و قانونمندی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با اتکال به خدای تعالی بکوشید.

 
 
 
 
 
 
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر