نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری: جدول زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مطابق فایل پیوست می باشد.
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر