نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
نخستین همایش بین المللی باستان شناسی و تاریخ حوزه فرهنگی هلیل رود
نخستین همایش بین المللی باستان شناسی و تاریخ حوزه فرهنگی هلیل رود در تاریخ 23 و 24 بهمن ماه 1400 در دانشگاه جیرفت برگزار می شود
علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این همایش و یا ارایه مقاله به سایت همایش به آدرس  https://conf.halil.ujiroft.ac.ir مراجعه کنند.
 
 
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر