نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اطلاعیه برگزاری وبینار تخصصی سرگذشت نام ایران
مدرس دکتر میثم شهسواری، گروه باستان شناسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت زمان برگزاری شنبه 12 تیرماه 1400 ساعت 18 لینک ورود به وبینار http://online.ujiroft.ac.ir/rx1z5a5sazya/
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر