نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
دانشگاه جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق استعلام عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به واگذاری پروژه های ذیل اقدام نماید.
دانشگاه جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق استعلام عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به واگذاری پروژه های ذیل اقدام نماید.

متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 19 شنبه مورخ 1400/04/05 با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://setadiran.ir در این استعلام شرکت نمایند.

 1️    پروژه احداث ساختمان انبار دانشگاه با شماره نیاز(1100090918000012)

2️⃣    پروژه تکمیل بنای یادبود شهدای گمنام دانشگاه باشماره نیاز(1100090918000013)

3️⃣    پروژه تعمیرات و تفکیک دیوارهای کلاسهای بلوک 1 آموزشی دانشگاه با شماره نیاز(1100090918000014)

 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر