نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
رئیس دانشگاه جیرفت به عنوان رئیس کارگروه توسعه بین الملل شورای مدیریت آموزش عالی استان کرمان منصوب شد
با حکم دکتر طاهر رئیس دانشگاه معین استان و نماینده وزیر علوم،تحقیقات و فناوری در استان کرمان، دکتر مرتضی مختاری رئیس دانشگاه جیرفت به عنوان رئیس کارگروه توسعه بین المللی شورای مدیریت آموزش عالی استان کرمان منصوب شد.

متن حکم به این شرح می باشد

 

 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر