نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
وبینار علمی با موضوع "?Medical Foods; how far are they"
وبینار علمی با موضوع "?Medical Foods; how far are they" توسط آقای دکتر علی رشیدی از دانشگاه Massey University از کشور نیوزلند در تاریخ 5 ماه می، ساعت 11:00 مطابق با 15 اردیبهشت ماه 1400 برگزار خواهد شد.
 
 

لینک وبینار:

http://online.ujiroft.ac.ir/medicinalfoods 
 
 
 
 
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر