نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
تقدیر مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جیرفت
مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پاس تلاش ها و پیگیری های مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جیرفت از ایشان تقدیر کرد.
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر