نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
وبیناری اصول نگارش و ارائه مقاله علمی"
بسیج اساتید با همکاری گروه علوم خاک دانشگاه وبیناری با عنوان" اصول نگارش و ارائه مقاله علمی" برگزار می کند
بسیج اساتید با همکاری گروه علوم خاک دانشگاه قصد دارد وبیناری با عنوان «اصول نگارش و ارائه مقاله علمی» را به صورت دو روزه (پنجشنبه و جمعه 30 و 31 اردیبهشت 1400) در بستر نرم‌افزار ادوبی کانکت و به آدرس (http://online.ujiroft.ac.ir/mzare) برگزار نماید. همانطور که در فایل پیوست (پوستر وبینار) آورده شده است، این وبینار توسط دکتر محسن زارع از دانشگاه بایروت آلمان و با سرفصل‌های ذکر شده در پوستر وبینار ارائه خواهد شد.
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر