نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه جیرفت
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد جهت نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 در دانشگاه جیرفت
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر