نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
جشنواره ملی فرهنگی- هنری «نماز، نیایش: کرونا و مدافعان سلامت» برگزار می شود
دانشگاه جیرفت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان اقدام به برگزاری جشنواره ملی فرهنگی-هنری " نماز ، نیایش؛ کرونا و مدافعان سلامت" کرده است.
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر