کارگاه آموزشی آیین نامه ارتقا در دانشگاه جیرفت برگزار می شود
امروز : دوشنبه 2 اسفند 1395 / 10:18 / به وقت تهران

کارگاه آموزشی آیین نامه ارتقا در دانشگاه جیرفت برگزار می شود

کارگاه آموزشی آیین نامه ارتقا در دانشگاه جیرفت برگزار می شود

 

کارگاه آموزشی آیین نامه ارتقا روز یکشنبه 26/10/95 ساعت 12-9با حضور دکتر مهرابی عضو هیئت علمی دانشگاه کرمان  در سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی برگزار می گردد.

 

لذا حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه الزامی می باشد.