نشست گفتگوی ویژه خبری با حضور رئیس دانشگاه جیرفت
امروز : دوشنبه 2 اسفند 1395 / 10:18 / به وقت تهران

نشست گفتگوی ویژه خبری با حضور رئیس دانشگاه جیرفت

نشست گفتگوی ویژه خبری با حضور رئیس دانشگاه جیرفت

نشست گفتگوی ویژه خبری شبکه استان کرمان

با حضور رئیس دانشگاه جیرفت

 

چهارشنبه 1395/10/1 بعد از خبر 22 شبکه کرمان

 


روابط عمومی دانشگاه جیرفت