دانشکده کشاورزی
امروز : يکشنبه 2 آذر 1393 / 14:01 / به وقت تهران

 رئیس دانشکده کشاورزی

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا علیزاده

تحصيلات:  دکترای تخصصی گیاهپزشکی- بیماری شناسی گیاهی-  دانشگاه تهران

سمت: رئیس دانشکده کشاورزی

مرتبه علمي:  استادیار

زمینه های تحقیقاتی:

- بیماری های گیاهی و مقاومت القایی

- مدیریت بیماری های گیاهی(مبارزه بیولوژیک)

شماره تماس: 
داخلي:
 

دورنگار: 03483260065

 (CV) مشاهده رزومه

نام و نام خانوادگی: مجید دولتی

سمت:  معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی

تحصيلات:  دکترای تخصصی مکانیک ماشین های کشاورزی- دانشگاه تهران

مرتبه علمي: استادیار

زمینه های تحقیقاتی:

- طراحی ماشین های کاشت

- ماشین بینایی

شماره تماس:  3-03483260061

داخلي:  229

دورنگار: 03483260065

آدرس پست الكترونيكي: