حوزه ریاست
امروز : دوشنبه 2 اسفند 1395 / 10:17 / به وقت تهران
 • ریاست دانشگاه
 • هیات رئیسه
 • شورای دانشگاه
 • روابط عمومی

 • نام و نام خانوادگی: دکتر ناصر برومند

   

   

  سمترئیس دانشگاه

  تحصيلات:  دکترای تخصصی خاکشناسی - دانشگاه تهران

  مرتبه علمي:  استادیار

  زمینه های تحقیقاتی:

  - سینتیک آزادسازی عناصر در خاک

  - تغذیه گیاهان زراعی و باغی

  - تاثیر مواد آلی بر آزادسازی عناصر و جذب بوسیله گیاه

  - تاثیر تنش های محیطی بر خواص کمی و کیفی گیاه

  شماره تماس03443347070

  داخلي:  200

  دورنگار:  03483260065
  آدرس پست الكترونيكي:  chancellor@ujiroft.ac.ir
 • دکتر ناصر برومند

  دکتر حمداله راوند

 • دکتر ناصر برومند

  دکتر سعید امیر حاجلو

  دکتر حسین نژاد سجادی

  مهندس محسن عادلی

 • نام: محمد
  نام خانوادگی: صفی زاده
  سمت: مسئول روابط عمومی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی
  رشته تحصیلی: روان شناسی عمومی
  داخلی: 208
  دورنگار: 03483260065
  آدرس پست الکترونیکی:
  msefizadeh@yahoo.com         ،          publicrelation.uj@gmail.com