مدیریت امور اداری و پشتیبانی
امروز : جمعه 1 بهمن 1395 / 19:32 / به وقت تهران


 

نام و نام خانوادگی : رضا ابراهیمی

 سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی

 تحصیلات: 

 مرتبه علمی:

شماره تلفن تماس:   3 - 03443347061

شماره داخلی: 203

دورنگار :   03443347065

پست الکترونیکی: