آرشیو اخبار | اخبار ویژه | صفحه اول
امروز : دوشنبه 9 اسفند 1395 / 10:22 / به وقت تهران

اخبار ویژه

معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه جیرفت با حضور رییس، اعضای هیات علمی وکارکنان دانشگاه معرفی شد.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جیرفت گفت: دوجلد کتاب در انتشارات دانشگاه جیرفت با عنوان دستور زبان شعر معاصر و غرائب الاشعار به چاپ رسید.

رئیس دانشگاه جیرفت از امضای تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه های جیرفت و پونای هند خبر داد.